О каком осквернении с женами идет речь в Откровении 14:4?

Май 19 • Толкование Писания • 420 Просмотров • Комментарии к записи О каком осквернении с женами идет речь в Откровении 14:4? отключены

GD Star Rating
loading...

Про яке осквернення з дружинами йдеться в Відкритті 14:4?

(Українською мовою)

Запитує Ганна
Відповідає Олександр Сєрков, 14.05.2013

Ганна пише: «Добрий день. В Відкр 14 розділ 4 вірш і ще пару місць в Старому Завіті,  в Новому, і в посланнях написано про осквернення чоловіків жінками. Виходить, що жінка осквернена, значить, нечиста, а ніщо не чистите не потрапить до раю. Навіщо тоді жінці взагалі ходити до церкви? Поясніть будь ласка, чому саме жінка нечиста, це приниження жінок або некоректний переклад?
Анна, переклад в даному випадку не грає особливої ​​ролі. Справа в тому, що в Відкр. 14:4: «Це ті, хто не осквернився з дружинами», — говориться не про буквальних жінок, а про помилки в системах поклоніння.

В Біблії церква порівнюється з нареченою, з дружиною:
«І з’явилась на небі велика ознака: Жінка, зодягнена в сонце, а під ногами її місяць, а на її голові вінок із дванадцяти зірок» (Відкр. 12:1).
«А жінка втекла на пустиню, де було для неї місце від Бога, щоб живили її тисячу двісті шістдесят днів» ((Відкр.12: 6).
«І змій розлютувався на жінку, і пішов, щоб вступити в бій з іншими від насіння її, що Божі заповіді та мають свідоцтво Ісуса Христа» (Відкр.12: 17).

Але коли церква відступає від Бога, вона називається вже блудницею, або невірною дружиною:
«І прийшов один із семи Анголів, що мають сім чаш, і говорив зо мною, кажучи: Підійди, я покажу тобі засудження великої розпусниці, що сидить над багатьма» (Відкр.17: 1).
«І повів мене в пустелю; і я побачив жінку, що сиділа на червоній звірині, переповненій іменами богозневажними, з сімома головами і десятьма рогами.
А жінка була одягнена в порфіру й кармазин, прикрашена золотом, коштовними каменями і перлами, і тримала золоту чашу в руці своїй, повна гидоти і нечистоти розпусти її;
І на чолі її написане ім’я, таємниця: Великий Вавилон, мати розпусти й гидоти землі»  (Відкр 17 :3-5).

Так що не переживайте, Ганна, бути жінкою — не кепсько, а кепсько — відступити від Бога, як жінкам, так і чоловікам.

З повагою, Олександр.

(На русском языке)

О каком осквернении с женами идет речь в Откровении 14:4?

Спрашивает Анна
Отвечает Александр Серков, 14.05.2013

Анна пишет: «Добрый день. В Откровении 14 глава 4 стих и еще пару мест в Ветхом Завете, да и в Новом, и в посланиях написано об осквернении мужчин женщинами. Получается, что женщина осквернена, значит, нечиста, а ничто не чистое не попадет в рай. Зачем тогда женщине вообще ходить в церковь? Объясните пожалуйста, почему именно женщина нечиста, это унижение женщин или некорректный перевод?

Анна, перевод в данном случае не играет особой роли. Дело в том, что в Откровении 14:4: «Это те, которые не осквернились с женами», — говорится не о буквальных женщинах, а о ложных системах поклонения.
В Писании церковь сравнивается с невестой, с женой:
«И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, а на главе ее венец из двенадцати звезд» (Откр. 12:1).
«А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней» (Откр.12:6).
«И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» (Откр.12:17).
Но когда церковь отступает от Бога, она  называется уже блудницей или неверной женой:
«И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих» (Откр.17:1).
«И повел меня в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами.
И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее;
И на челе е написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным» (Откр17:3-5).
Так что не переживайте, Анна, быть женщиной — не скверно, а скверно — отступить от Бога, как женщинам, так и мужчинам.
 С уважением, Александр.

Духовный-маяк группа ВКДорогие друзья! Если Вы хотите принять участие в распространении Благой Вести о скором пришествии нашего Господа. Просим рассказать о нашем сайте Вашим друзьям с помощью кнопок соцсетей. Благодарим Вас!

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Комментарии закрыты.

« »